Rekonštrukcie žeriavu Snina 12,5t-15,9m

Rok realizacie 2018
Zákazník PRESBETON Nova, s.r.o.
Miesto inštalacie
Výrobný závod spoločnosti PRESBETON Nova, s.r.o., Bystrovany
Rozsah dodávky
Zadanie:
Rekonštrukcia existujúceho dvounosníkového mostového žeriavu SNINA typ 12,5t / 15,9 + dodanie nové napájacie troleje + komunikácie s ovládaním betonárky + geometrické zameranie žeriavovej dráhy.
 
Riešenie:
Boli vykonané nasledujúce dodávky a práce:
demontáž existujúcich komponentov žeriavu v mieste prevádzkovania
dodávka a montáž nového kladkostroja GHM 25000-14-2 / 1-6M, D 
- dodávka a montáž nového napájanie kladkostroja - energetický káblový reťaz
dodávka a montáž nového žeriavového rozvádzača
dodávka a montáž nového diaľkového rádiového ovládania
dodávka a montáž nových pojazdových motorov mosta vrátane brzdy
dodávka a montáž nové napájacie troleje v dĺžke 110m
nová dokumentácia a štítok žeriavu
revízia a odskúšanie žeriavu

 

Crane SNINA 12,5t-15,9m before reconstruction

P1060153P1060200P1060214

New crane components for the reconstruction of the SNINA crane

5362-18_Rekonstrukce jerabu SNINA_15362-18_Rekonstrukce jerabu SNINA_25362-18_Rekonstrukce jerabu SNINA_35362-18_Rekonstrukce jerabu SNINA_45362-18_Rekonstrukce jerabu SNINA_55362-18_Rekonstrukce jerabu SNINA_6