Zmena rozpätie mostového žeriavu GJMJ 1t/25,2m na 26,6m

Rok realizacie 2012
Zákazník KSM Castings CZ, s.r.o.
Miesto inštalacie Závod spoločnosti KSM Castings CZ, s.r.o., Hrádek nad Nisou
Rozsah dodávky
Zadanie:
U mostového žeriavu GIGA typ GJMJ 1t/25,2m, rok výroby 2008, predĺžiť rozpätie z 25,2 na 26,6 a po úprave žeriav osadiť na novú žeriavovú dráhu dĺžky 24 m.
 
Riešenie:
Existujúce žeriav je upravený zhotovením nového mostového nosníka, existujúce priečniky sú zachované. Z pôvodného žeriavu sú využité všetky komponenty, vymenené sú iba pevné káblové prívody a pohyblivé káblové prívody, a takisto zvislý kábel ovládača.
Rozsah prác:
- demontáž a doprava žeriavu z Hrádku n.N. do výrobného závodu zhotoviteľa v Příšovice
- kompletné odstrojenie žeriavu
- výroba a montáž nového mostového nosníka
- zameranie geometrie žeriavu
- prevedenie a oprava náterov
- ustrojenie upraveného žeriavu
- doprava žeriavu z Příšovice do Hrádku n.N., montáž žeriavu a nové napájacie troleje
- vypracovanie novej technickej dokumentácie, vrátane statického výpočtu OK žeriavu

Dispatch of bridge crane GJMJ 1t/26,6m

3682-12_KSM Castings_GJMJ 1t-25,2 na GJMJ 1t-26,6m_13682-12_KSM Castings_GJMJ 1t-25,2 na GJMJ 1t-26,6m_23682-12_KSM Castings_GJMJ 1t-25,2 na GJMJ 1t-26,6m_33682-12_KSM Castings_GJMJ 1t-25,2 na GJMJ 1t-26,6m_43682-12_KSM Castings_GJMJ 1t-25,2 na GJMJ 1t-26,6m_53682-12_KSM Castings_GJMJ 1t-25,2 na GJMJ 1t-26,6m_6