Úprava mostového jeřábu GJMJ 16t/22,5m - doplnění kladkostroje GHM 2001

Rok realizace 2020
Zákazník NIEHOFF (CZ), s.r.o.
Místo instalace Závod společnosti NIEHOFF (CZ), s.r.o., Nymburk
Rozsah dodávky
Zadání:
Doplnit stávající mostový jeřáb GIGA typ GJMJ 16t/22,5m druhým kladkostrojem nosnosti 2t s možností práce obou kladkostrojů samostatně nebo obou kladkostrojů současně.
 
Řešení:
  • Stávající mostový jeřáb GIGA typ GJMJ 16t/22,5m je doplněn druhým kladkostrojem nosnosti 2t a druhým elektrickým jeřábovým rozvaděčem.
  • Oba kladkostroje upraveného jeřábu jsou ovládány novou rádiovou soupravou s dvoupolohovými joysticky s možností volby pracovního režimu kočka 1 - 1+2 – 2.
  • Je možno používat oba zdvihy současně a nezávisle na sobě (jeden dolů, druhý nahoru apod.) a pojíždět současně jednou kočkou, druhá bude fixovat polohu břemene, což bude důležité pro bezpečné otáčení břemene do hmotnosti 2t.
  • V tomto smyslu je upraven i stávající nezávislý závěsný jeřábový ovladač, který však neumožňuje ovládat kladkostroje v reverzním režimu zdvihů (jeden dolů a druhý nahoru).
  • Pro napájení nového kladkostroje 2t je jeřáb doplněn druhým shrnovacím vedením a to na protější straně mostu jeřábu vůči současnému shrnovacímu vedení ovladače.
  • Maximální nosnost jeřábu 16t se přidáním kladkostroje nesníží.
  • Vypracování nové průvodní dokumentace, výměna značení a provedení kontroly elektro instalace a zkoušky upraveného jeřábu.

Bridge crane GJMJ 16t/22,5m after modification

5655-1 s novou kockou5655-2 s novou kockou5655-3 s novou kockou5655-4 novy kladkostroj5655-5 novy kladkostroj5655-6 umisteni rozvadecu5655-7 rozvadec5655-8 radio5655-9 rozvadec